ยินดีต้อนรับ….. บริการที่ดี

บริษัท ฟอร์เวิร์ดอินคอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ 2537 ถือหุ้นโดยคนไทย 100% เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรม และอุปกรณ์แพ็คกิ้งรวมถึง เทปสเปคพิเศษทุกชนิด บริษัทฯใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยในการผลิตเทปกาวคุณภาพสูง เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เทปดีเส้น เทปกันเขต เทปกาว 2 หน้า เทปปกป้องผิว เทปทนความร้อน เทปพ่นสีรถยนต์ เทปติดพรม ตลอดจนถึงเทปใช้ในสำนักงาน และงานบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อจำหน่ายกระจายไปทั่วประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ
Forward Tape, Gold Tape และ Lion Tape ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมีคุณภาพได้รับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพสินค้า และการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สูงสุดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ และมากด้วยประสบการณ์ เต็มใจที่จะให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถ จึงสร้างความเชื่อถือ และไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา อีกทั้งมีการพัฒนา คุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง เหนือคู่แข่งรายใด ๆ เทปสเปคพิเศษทุกชนิด…คิดถึงเรา

บริษัท ฟอร์เวิร์ด อินคอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

1/1 หมู่ 1 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย

โทร & อีเมล์

อีเมล์ : [email protected]
โทร : (66)2 800-6810-7
แฟกซ์ :  (66)2 800-6818-9

On Social

Line @ : @forwardtape
FB : ForwardTape.TH