Nitto No. 720

ผลิตจากกระดาษ CREPE คุณภาพสูง บางสวย เนียนเรียบ เนื้อกระดาษบาง สามารถตีเส้นโค้งได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง เคลือบด้วยกาวสูตรพิเศษ ไม่ทิ้งคราบกาว นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

View More

Compare

Product Description

ผลิตจากกระดาษ CREPE คุณภาพสูง บางสวย เนียนเรียบ เนื้อกระดาษบาง สามารถตีเส้นโค้งได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง เคลือบด้วยกาวสูตรพิเศษ ไม่ทิ้งคราบกาว นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

Thickness : 0.100 mm
Width   : 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm (Log Roll : 1180 mm)
Length  : 18 M

เหมาะสำหรับงานพ่นสีรถยนต์ งานเฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ ลอกเลขตัวถังรถยนต์ และงานที่ต้องการความละเอียดสูง

Thickness : 0.100 mm Width   : 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm (Log Roll : 1180 mm) Length  : 18 M  

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nitto No. 720”