PTFE Coated Glass Fabric – PTFE (Teflon) Adhesive Tape

ผลิตจากผ้าใยแก้ว (Glass Cloth) และเคลือบด้วยFluoroplastic หรือ ผลิตจาก Fluoroplastic Film ล้วน ๆ มีทั้งแบบไม่มีกาว และแบบมีกาวกาว Silicon พื้นผิวลื่นต่อต้านการยืดเกาะ และลดแรงเสียดทานได้ดี ทนความร้อนได้ถึง 260 oC

View More

Compare

Product Description

ผลิตจากผ้าใยแก้ว (Glass Cloth) และเคลือบด้วย Fluoroplastic หรือ ผลิตจาก Fluoroplastic Film ล้วน ๆ มีทั้งแบบไม่มีกาว และแบบมีกาว Silicon พื้นผิวลื่นต่อต้านการยืดเกาะ และลดแรงเสียดทานได้ดี ทนความร้อนได้ถึง 260 oC

Thickness : 0.080 mm- 0.230 mm
Width   : 13 mm- 1,000 mm
Length  : 10 M -30 M

ใช้ในงานหม้อแปลง มอเตอร์ งานซิลปิดปากถุง รวมถึงงานบรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ เป็นสายพานลำเลียง และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องทำความร้อน

Thickness : 0.080 mm- 0.230 mm Width   : 13 mm- 1,000 mm Length  : 10 M -30 M  

There are no reviews yet.

Be the first to review “PTFE Coated Glass Fabric – PTFE (Teflon) Adhesive Tape”