Nitto No. 973 UL, Nitto No. 903 UL

ผลิตจากผ้าใยแก้ว และเคลือบด้วย Fluoroplastic หรือ ผลิตจาก Fluoroplastic Film ล้วน ๆ และเคลือบด้วยกาว Silicon อีกชั้น ซึ่งมีความเหนียวดีเยี่ยม พื้นผิวลื่นต่อต้านการยืดเกาะ และลดแรงเสียดทานได้ดี ทนความร้อนได้ถึง 260 oC

View More

Compare

Product Description

ผลิตจากผ้าใยแก้ว และเคลือบด้วย Fluoroplastic หรือ ผลิตจาก Fluoroplastic Film ล้วน ๆ และเคลือบด้วยกาว Silicon อีกชั้น ซึ่งมีความเหนียวดีเยี่ยม พื้นผิวลื่นต่อต้านการยืดเกาะ และลดแรงเสียดทานได้ดี ทนความร้อนได้ถึง 260 oC

Thickness : 0.080 mm- 0.230 mm
Width   : 13 mm- 600 mm
Length  : 10 M

ใช้ในการซิลปิดปากถุง หม้อแปลง มอเตอร์ และติดอุปกรณ์เครื่องทำความร้อน รวมถึงงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

Thickness : 0.080 mm- 0.230 mm Width   : 13 mm- 600 mm Length  : 10 M  

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nitto No. 973 UL, Nitto No. 903 UL”